You are here
Home > Om Krav Maga
knifeattackKarakteristisk for Krav Maga

Krav maga er baseret på vores naturlige reaktioner og er derfor nemt at lære. Derudover er Krav maga et af verdens mest effektive selvforsvarssystemer. Krav Maga er hebræisk og betyder nærkamp. Fokus er et realistisk selvforsvar, hvor udøveren hurtigt neutraliserer truslen og kommer hurtigt væk. Det kan betyde et forebyggende angreb mod svage punkter på kroppen eller afvæbning af modstanderen. Desuden opfordres der ofte til brug af genstande, man har ved hånden, som kan bruges som skjold eller våben.

Krav Maga indrager forskellige elementer og teknikker fra blandt andet boksning, muay thai, jiu jitsu og brydning. Disse elementer bliver i Krav Maga kombineret med forsvar mod våben, kamp- og stresstræning. Teknikkerne bliver løbende testet, ændret og forbedret. På den måden sikrer man, at selvforsvaret tilsvarer tiden, vi lever i. Baggrunden for systemets opbygning sker i samarbejde med myndigheder, institutioner, organisationer og private sikkerhedsfirmaer, som udarbejder statistikker for, hvordan volden ser ud i dag.

Træningen forgår lige så gerne på locations som parkeringspladser, barer, busser, og andre steder, hvor scenarier kan opstå, som i træningshallen. På den måde får udøveren den optimale forståelse af systemet, der tilsigtes brugbarhed uanset tid, sted og trussel.

Desuden arbejdes der udfra den naturlige reaktion på et angreb, og forsvaret kombineres som oftes med et samtidigt angreb. Teknikkerne er enkle og effektive, så alle kan være med og bruge dem.

Der er kun én regel i Krav Maga: Lad være med at komme til skade!

Ellers tages alle forhåndenværende midler i brug.

Krav Maga Global er en international klub. Læs mere om klubben på facebook (Klik her), hvor der er masser af billeder og film, og desuden her.

 

Top