You are here
Home > Gradsystemet

GRADSYSTEMET I KRAV MAGA
Historisk har graderne i Krav Maga været inddelt på samme måde, som de er det i Judo, hvor man starter med hvidt bælte og slutter med et sort bælte. I takt med at systemet udviklede sig op gennemm 1980’erne og 1990’erne ønskede Imi Lichtenfeld, at Krav Maga skulle adskille sig fra de traditionelle systemer, da et grønt bælte i Krav Maga og et grønt bælte i Judo på ingen måde kunne sammenlignes. Derfor blev gradsystemet revideret, og i samarbejde med Eyal Yanilov blev begreberne “Practitioner”, “Graduate” og “Expert” indført som de nye betegnelser for graderne i Krav Maga.

Begyndergraderne – Grundlæggende selvforsvar
Practitioner-graderne har til formål at danne og udvikle elevens fundament i Krav Maga. Gennem regelmæssig træning bliver slag, spark, forsvar og bevægelsesmønstre trænet, så de bliver en del af elevens reaktionsmønstre og dermed anvendelige under stres.
KMG’s Practitioner-grader inddelses i følgende:

PRACTITIONER LEVEL 1
Mål: At blive god til basis-angreb i forskellige retniniger samt være i stand til at forsvare sig succesfuldt mod frontale angreb.

PRACTITIONER LEVEL 2
Mål: At kunne forsvare sig succesfuldt mod angreb bagfra og fra siden samt at kunne udføre kvalificerede angrebsserier i alle retninger. Endvidere skal man være bekendt med koncepterne “pre-fight”, “fight” og “post-fight”.

PRACTITIONER LEVEL 3
Mål: Succesfuld håndtering af slag og greb fra siderne og bagfra. Forbedring af kombinationer af slag og spark i alle retninger. Dygtiggørelse i fald- og rulleteknikker. Implementering af pre-fight, fight og post-fight i lærte løsninger.
Forventning: Forbedring af fighter mentalitet og attitude.

PRACTITIONER LEVEL 4
Mål: Forbedring af elevens evner til at undgå og forsvare sig imod forskellige greb og omklamringer. Forsvar mod slagvåben. Forbedring af “fighting skills”.
Forventning: Stræben efter Fighter level. Fokus på “finishing mode” og evnen til at fortsætte selvom man laver fejl eller et nyt problem opstår.

PRACTITIONER LEVEL 5
Mål: Styrkelse af selvforsvarskundskaber. Kendskab til 3.-parts beskyttelse.
Forventning: Fighter Level

Graduates – de øvede elever
Graduate-levels er ligesom practitioner-levels inddelt i fem grader (G1 – G5). I disse niveauer arbejdes mere og mere med fighter-mentaliteten og -attituden. Målet er at få eleven bragt op på et niveau, hvor denne uanset hvad der sker kan være i stand til at fortsætte i kampen for at forsvare sig selv eller andre.
Der er i disse grader mere fokus på forsvar mod trusler og angreb fra flere modstandere med og uden våben.

Experts – Krav Maga’s “sorte bælter”
Krav Maga’s Expert Levels er for dem, der har vist gode evner i alle de underliggende niveauer, og for at kunne opnå Expert Levels skal alt materiale kunnes.
På Expert Levels arbejdes i dybden med “fighting tactics”, hvor man arbejder i forskellige tempi, afstande og våben. På Expert Levels fokuseres endvidere på avancerede løsninger indenfor militære problemstillinger, VIP beskyttelse m.m.

Top